Η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής σε νέα επεισόδια …

del

Για άλλη μια φορά η προχειρότητα και η έλλειψη της απαιτούμενης στοιχειώδους προετοιμασίας έκανε την εμφάνισή της στη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου που διεξήχθη την 10η Οκτωβρίου 2022.

Η δημοτική αρχή με 11 (έντεκα) θέματα διαχειριστικού-τυπικού χαρακτήρα εκ των οποίων 6 (έξι)τροποποιήσεις προϋπολογισμού και ένα θέμα με τίτλο «Συζήτηση για κατασκευή κινητών διαχωριστικών ενιαίας μορφής στα Κ.Υ.Ε.» συνεχίζει στην κατεύθυνση του «τράμπα-τραμπαλίζομαι»!

Η δημαρχιακή απουσία λόγω ασθενείας που οδήγησε στην αναβολή της συζήτησης για τα θέματα της αγροτικής οδοποιΐας και της μεταφοράς της λαϊκής αγοράς Ξυλοκάστρου, θέματα για τα οποία είχε δεσμευτεί ότι θα ήταν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης, ανέδειξε την αδυναμία της δημαρχιακής ομάδας να διαχειριστεί τον δημοτικό διάλογο.

Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζήτησης και όχι απόφασης των κατασκευών στα καταστήματα το ανέβαλε για την επόμενη συνεδρίαση. Χωρίς συντονισμό, με έλλειμμα στόχευσης, με απουσία εισηγητικών προτάσεων ή θέσεων και διαδικαστικές ανεπάρκειες σε σχέση με την μη θεσμική πρόσκληση των καταστηματαρχών και με παρόντες απόντες από «καπρίτσιο» οδηγήθηκε στο αδιέξοδο της αναβολής της συζήτησης!

Εστάλη με email τη Δευτέρα το μεσημέρι ένα γενικό σχέδιο για «κινητά διαχωριστικά» μπροστά από τα καταστήματα, πανομοιότυπο με το παλαιότερο σχέδιο του 2010, το οποίο σε πολλά καταστήματα δεν εφαρμόζεται λόγω ανομοιομορφίας της παραλιακής ζώνης. Ένα σχέδιο που θα έπρεπε να παρουσιαστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες έχουν την ευθύνη της νομιμότητας αυτού.

Στα υπόλοιπα θέματα ξεχώρισε η απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη της μεταφοράς των απορριμμάτων.

Χωρίς διάθεση ουσιαστικών παρεμβάσεων (βλ. αύξηση δημοτικών τελών) δείχνει να είναι ανοχύρωτη σε αποφάσεις άλλων οργάνων ή φορέων που επηρεάζουν δυσοίωνα το μέλλον του Δήμου και με την προχειρότητα που την διακρίνει μετακυλύει χωρίς αιδώ τα προκυπτόμενα κόστη στις πλάτες των δημοτών. Οι «Ορίζοντες Δημιουργίας» θα συνεχίσουν με την ίδια ένταση, την προσπάθεια για εκτεταμένο έλεγχο και λογοδοσία.

SHARE