Το πρόγραμμά μας

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Νέα Προσέγγιση 2023-2029 

Άξονας Προτεραιότητας 1 – Αγροτικός Τομέας

 • Ένταξη και υλοποίηση Λιμνοδεξαμενής Ρίζας
 • Λιμνοδεξαμενές κατά προτεραιότητα στα Ροζενά, Παναρίτι, Καλλιθέα, Γελινιάτικα
 • Αγροτική οδοποία σε κάθε χωριό με προτεραιότητες σε ετήσιο προγραμματισμό
 • Ενίσχυση της δυνατότητας δημιουργίας Start-Up επιχειρήσεων και προώθησης των αγροτικών προϊόντων της περιοχής
 • Ενημέρωση αγροτών και παροχή πληροφόρησης μέσω ενός άρτια στελεχωμένου γραφείου αγροτικής ανάπτυξης

Άξονας Προτεραιότητας 2 – Τουρισμός – Πολιτισμός

 • Δημιουργία εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης
 • Διαμόρφωση πλήρους προγράμματος εκδηλώσεων και διασυνδεδεμένων φεστιβάλ καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και σε όλο το εύρος του Δήμου σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους και με αντικειμενικά κριτήρια ενίσχυσης αυτών
 • Ενίσχυση εναλλακτικών και σύγχρονων εκφράσεων Τέχνης & Πολιτισμού, διαμόρφωση ευέλικτων πολυχώρων για τη λειτουργία εκθέσεων και τη φιλοξενία δράσεων και εκδηλώσεων πολιτισμού σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους
 • Ενίσχυση επιχειρηματιών στην δημιουργία συνεταιρισμού προώθησης του τουριστικού τομέα
 • Δράσεις επιμόρφωσης και πιστοποίησης εργαζομένων και επιχειρήσεων

Άξονας Προτεραιότητας 3 – Κοινωνική πολιτική

 • Ενίσχυση και αναβάθμιση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και δομών δημιουργικής απασχόλησης με εξασφάλιση θέσεων για όλους
 • Δημιουργία ή/και αναβάθμιση δομών για ηλικιωμένους, γυναίκες θύματα βίας, Αμεα κ.α. και ψυχολογικής στήριξης αυτών
 • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντών για την υποστήριξη κοινωνικών δράσεων, συνδρομή στον στόχο δημοτικής αυτάρκειας αίματος και ιστών
 • Υποστήριξη δομών Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Αγροτών και Συνεταιρισμών
 • Πλήρης στρατηγικός σχεδιασμός και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών περίθαλψης αδέσποτων και δημιουργία καταφυγίου ζώων
 • Διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης και ενίσχυσης δεξιοτήτων για τους πολίτες
 • Ενίσχυση αγροτικών ιατρείων και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 • Ανάπτυξη και επαναλειτουργία κοινωνικών δομών (παντοπωλείο, φαρμακείο, φροντιστήρια κ.α.
 • Εξασφάλιση της ανάπτυξης εργαστηρίων και συμμετοχής μέσω τηλεκπαίδευσης ακόμη και για παιδιά δημοτικού σε τομείς ρομποτικής, πληροφορικής, μηχανολογίας κλπ αλλά και δημιουργία πολιτιστικών εργαστηρίων για νέα παιδιά

Άξονας Προτεραιότητας 4 – Αστικές Αναπλάσεις

 • Ολοκληρωμένο σχέδιο αναπλάσεων για Ξυλόκαστρο και Δερβένι
 • Διανοίξεις δρόμων των σχεδίων πόλεως, επέκταση σχεδίου και απαλλοτριώσεις ακινήτων για κοινόχρηστους χώρους και θέσεις στάθμευσης
 • Αξιοποίηση δημοτικής κτηριακής περιουσίας, πλήρες σχέδιο ανακατασκευής δημοτικών κτιρίων
 • Κατασκευή νέου Δημορχείου στο κέντρο νεότητος, εκσυγχρονισμός δημοτικής οργάνωσης των υπηρεσιών
 • Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου στις αποθήκες Φραντζή
 • Ολοκλήρωση ανακατασκευής και αξιοποίηση Ειρηνοδικείου Δερβενίου
 • Ολοκλήρωση συνεδριακού κέντρου στις αποθήκες ΑΣΟ

Άξονας Προτεραιότητας 5 – Ψηφιακός Δήμος – Διαφάνεια – Διαύγεια – Διαβούλευση

 • Ενίσχυση της δημοτικής διαύγειας και διαφάνειας και πραγματοποίηση διαρκούς ψηφιακής διαβούλευσης, εκτέλεση προϋπολογισμός Δήμου σε δημόσια θέα
 • Πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών για τη μείωση του χρόνου ενασχόλησης του πολίτη και του βαθμού εξυπηρέτησης με ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα του Δήμου: αιτήσεις, βλάβες, πορεία υλοποίησης διαδικασιών και έργων
 • Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για κάθε θέση εργασίας και για όλες τις αναθέσεις του Δήμου με διαφάνεια και τηρώντας απαρέγκλιτα την αρχή της δημοσιότητας
 • Δημιουργία Δημοτικού Συμβουλίου Νέων σε διαδικτυακή πλατφόρμα προσβάσιμη στους νέους/ες του Δήμου
 • Ενθάρρυνση λειτουργίας και διεύρυνση Συμβουλίων Γειτονιάς