Η ομάδα μας

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:2019-2023

Γιώργος Γκιόκας

Τομέας ελέγχου: Τεχνικά έργα

Παναγιώτης Δημόπουλος

Τομέας ελέγχου: Εμπορίου και Επιχειρήσεων

Χριστίνα Καζάνη

Τομέας ελέγχου: Κοινωνική αλληλεγγύη

Λάμπρος Κολοτούρος

Τομέας ελέγχου: Καθαριότητα

ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

Ανδρέας Βασιλάτος

Τομέας ενασχόλησης: Ανάπτυξη ορεινού όγκου

Βασίλης Γιαννακλής

Τομέας ενασχόλησης: Υγεία & Κοινωνικές δομές

Χρήστος Γκίνης

Τομέας ενασχόλησης: Αγροτική ανάπτυξη

Γεωργία Δημοπούλου

Τομέας ενασχόλησης: Πολιτισμός – Αθλητισμός

Βλάσης Ζαχαρής

Τομέας ενασχόλησης: Συντονισμού

Ηλίας Θελερίτης

Τομέας ενασχόλησης: Χωροταξία -Πολεοδομία

Ανέστης Μεγαρίτης

Τομέας ενασχόλησης: Διαχείριση υδάτινων πόρων

Αργύρης Νικολούλιας

Τομέας ενασχόλησης: Διοίκηση υπηρεσιών του Δήμου & ΝΠΔΔ «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ»

Θεώνη Τσόκου

Τομέας ενασχόλησης: Τουρισμός