Παροχές υπηρεσιών μέσω διαδικτύου σε πολίτες - δημότες

Η θυρίδα του πολίτη αποτελεί το ψηφιακό σας γραμματοκιβώτιο στην Πύλη https://my.gov.gr/. Μέσω αυτής σας δίνεται η δυνατότητα να βρείτε έγγραφα τα οποία είτε εκδώσατε σε ηλεκτρονική μορφή στην Πύλη ή σε δεύτερο χρόνο από φορέα μέσω της Πύλης είτε ξεκινήσατε τη διαδικασία έκδοσης χωρίς να την ολοκληρώσετε. Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στο GOV.GR (TaxisNet) προκειμένου να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας.

Ηλεκτρονικές πληρωμές λογαριασμών και ειδοποιητηρίων στο Δήμο  “Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης”
https://www.xylokastro-evrostini.gov.gr/el/e-pay

Γέννηση Τέκνου – Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης.
Υπόχρεοι σε ψηφιακή δήλωση γέννησης είναι οι ασκούντες τη γονική μέριμνα του τέκνου:
• Οι γονείς του νεογνού από κοινού.
• Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης, ο πατέρας του νεογνού.
• Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, η μητέρα του νεογνού.

Προσοχή: Η δήλωση γέννησης πραγματοποιείται από την επόμενη ημέρα της γέννησης και εντός 10 ημερολογιακών ημερών
στο Μαιευτικό τμήμα. Μετά την πάροδο των 10 ημερών κυρώνονται πρόστιμα βάσει του νόμου 4144/2013 αρ.4 παρ.15 (σε
αντικατάσταση του αρ.49 ν.344/1976).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο: 

Συνοπτικός Οδηγός – Δεκέμβριος 2020 της Γενικής Γραμματείας
Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Οι διαδικασίες για την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων, τυχόν διορθώσεις-μεταβολές στα Μητρώα Αρρένων και έκδοση πιστοποιητικού Μητρώου Αρρένων υλοποιούνται με την υποβολή σχετικής αίτησης είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΕΝΙ, 20009 .
Σημείωση: Η εγγραφή στό μητρώο αρρένων αφορά κάθε άρρεν νέο μέλος οικογενείας και εγγράφεται με τη Ληξιαρχική πράξη γέννησής του, την οποία εντός του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους από τη γέννησή του, αποστέλλει στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα το Ληξιαρχείο που συντάσσει την πράξη αυτή.

Αρμόδιος Δήμος ή Κοινότητα για την εγγραφή του ανηλίκου είναι αυτός στου οποίου το Δημοτολόγιο φέρονται εγγεγραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου (Ν. 2119/93). Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν εγγραφεί ο ανήλικος στο μητρώο αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ανηλίκου αδήλωτου. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ενήλικος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Μητρώο Αρρένων, ενώ είναι Έλληνας από γεννήσεως, χαρακτηρίζεται αδήλωτος και εγγράφεται με τη διαδικασία εγγραφής ενηλίκου αδήλωτου.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων άδειας πολιτικού γάμου ή τέλεσης πολιτικού γάμου υλοποιείται είτε με αυτοπρόσωπη
παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30
2743360101.
Η δήλωση γάμου αφορά κάθε γάμο που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, είτε είναι
θρησκευτικός, είτε πολιτικός και πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360118. Το δε σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο
Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία τους: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2,
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400 , +30 2743360118.
Σημείωση: Ηλεκτρονική υπηρεσία σε σχέση με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ή δηλώσεων δεν παρέχεται.

Ειδικότερες πληροφορίες σχετικές με τα ανωτέρω δίδονται στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.xylokastro-evrostini.gov.gr/index.php/el/zo-ston-dimo-services/chreiazomai/zo-ston-demo/gamos

Η εγγραφή στους οικείους εκλογικούς καταλόγους καθώς και η υποβολή αίτησης για αλλαγές, διορθώσεις ή μεταβολές μπορεί
να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101).
Ειδικότερες πληροφορίες σχετικές με τους εκλογικούς καταλόγους δίδονται στην διαδικτυακή διεύθυνση:
https://www.xylokastro-evrostini.gov.gr/index.php/el/zo-ston-dimo-services/chreiazomai/zo-ston-demo/eklogikoi-katalogoi
Σημείωση: Ηλεκτρονική υπηρεσία σε σχέση με το προαναφερόμενο δεν παρέχεται.
Μεταδημότευση: Η υποβολή αιτήσεων για μεταδημότευση μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω
εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΞΥΛΟΚΆΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΊΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΉ 2,
ΞΥΛΌΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΊΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101, ΔΕΡΒΈΝΙ, 20009 ή

ηλεκτρονικά στο: https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive

Νέα οικογενειακή μερίδα: Η υποβολή αιτήσεων για την έκδοση νέας οικογενειακής μερίδας μπορεί να γίνει είτε με
αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101) ή ηλεκτρονικά στο: https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive

Μεταδημότευση: Η υποβολή αιτήσεων για μεταδημότευση μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω
εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2,
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101) ή ηλεκτρονικά στο
https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: Η υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μπορεί να
γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101) ή ηλεκτρονικά στο: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών: Η υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών κατάστασης μπορεί να
γίνει είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101) ή ηλεκτρονικά στο: https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-egguteron-suggenon

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας: Η υποβολή αιτήσεων για βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μπορεί να γίνει είτε με αυτοπρόσωπη
παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30
2743360101) ή ηλεκτρονικά στο https://www.gov.gr/arxes/oloi-foreis/esoterikon/bebaiose-monimes-katoikias.
Πιστοποιητικό στρατολογίας για μειωμένη θητεία: Η υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικό στρατολογίας μπορεί να γίνει
είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου, στο Τμήμα Δημοτολογίου (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400, +30 2743360220-218 ή στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ +30 2743360101).
Σημείωση: Ηλεκτρονική υπηρεσία σε σχέση με το προαναφερόμενο δεν παρέχεται.

Γενικές Πληροφορίες
Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο
Ληξιαρχικό Νόμο 344/76 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4144/2013. Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο
πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εκτός του Συμφώνου Συμβίωσης και λύσης αυτού). Για
κάθε μεταβολή ή διόρθωση, από το Ληξιαρχείο Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους
ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών.

Ειδικότερες πληροφορίες στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.xylokastro-evrostini.gov.gr/index.php/el/zo-ston-dimo-services/chreiazomai/zo-ston-demo/lexiarcheio

Ονοματοδοσία παιδιού: Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων με
αυτοπρόσωπη παρουσία τους (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ, Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400,
+30 2743360118 ή στο https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/onomatodosia-anelikou
Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη
εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής. Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να
αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.
Δήλωση βάπτισης:

Μπορείτε να δηλώσετε την βάπτιση του παιδιού σας με την οποία καταχωρίζεται το θρήσκευμα του παιδιού στο Μητρώο Πολιτών.

Η διαδικασία της δήλωσης βάπτισης είναι προαιρετική. Το όνομα του παιδιού σας καθορίζεται αποκλειστικά με την διαδικασία της Ονοματοδοσίας ανηλίκου και συστήνεται να ολοκληρώσετε πρώτα τη διαδικασία αυτή.

Τη δήλωση μπορεί να κάνει:

ο ένας από τους δύο γονείς / κηδεμόνες
ο ένας από τους αναδόχους
όποιος έχει μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια με το παιδί
Η δήλωση βάπτισης ανηλίκου πραγματοποιείται στη διαδικτυακή διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/delose-baptises-anelikou

Μεταβολή ληξιαρχικής πράξης:
Οι μεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης,
καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε
περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών. Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76
Αντίγραφα ληξιαρχικών πράξεων χορηγούνται είτε από το Ληξιαρχείο (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Λ. ΦΡΑΝΤΖΗ 2,

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, 20400) είτε μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ και ηλεκτρονικά στο https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive είτε μέσω του gov.gr

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia


Ειδικότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους των αντιγράφων ή αποσπασμάτων των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων στην

διαδικτυακή διεύθυνση:

https://www.xylokastro-evrostini.gov.gr/index.php/el/zo-ston-dimo-services/chreiazomai/zo-ston-demo/lexiarcheio

Πληροφορίες σχετικές με τη Δήλωση – Διόρθωσης Τ.Μ.(Παράταση έως 30/6/2022), Βεβαίωση Περί Μη Οφειλής ΤΑΠ (για
συμβολαιογραφικές πράξεις) και Είσπραξης Τελών Παρεπιδημούντων & Εκδιδόμενων Λογαριασμών στη διαδικτυακή

διεύθυνση: https://www.xylokastro-evrostini.gov.gr/el/zo-ston-dimo-services/epicheiro/epicheiro-ston-demo/6147-demotika-tele

Δίνεται η δυνατότητα να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού προκειμένου να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης για διεκπεραίωση της υπόθεσής σας ή απλή διοικητική πληροφόρηση.
Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε Ονοματεπώνυμο, Email, κινητό και διεύθυνση επικοινωνίας.

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/stoiheia-politon-kai-ex-apostaseos-exypiretisi/mykeplive

Πληροφορίες σε σχέση με τα επιδόματα: ΚΕΑ (Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα www.keaprogram.gr με κωδικούς taxisnet και να συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση ή να ζητούν τη βοήθεια των
δημοτικών υπηρεσιών του τόπου διαμονής τους για τη συμπλήρωσή της), Στέγασης, ΑμεΑ (Η αίτηση προνοιακής αναπηρικής
παροχής υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δήμων), Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (Αρμόδιος φορέας για τη χορήγησή του είναι ο Οργανισμός Προνοιακών
Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες
του ΟΠΕΚΑ τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο 210 – 6241888 ή ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του opeka.gr) Ειδικότερες

πληροφορίες παρέχονται στη διαδικτυακή διεύθυνση:

https://www.xylokastro-evrostini.gov.gr/index.php/el/zo-ston-dimo-services/chreiazomai/koinonika-eupatheis-omades/epidomata