Ερωτηματολόγιο - Ανάπλαση χώρου στις οδούς Νοταρά, Σ. Τσαγρή και Τουμπανάκη

Αναζητώντας τις προϋποθέσεις για μια δημιουργική, δημοκρατική δημοτική περίοδο στο Δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης με διάρκεια, πιστεύουμε και υποστηρίζουμε ότι οφείλουμε να συνδιαμορφώσουμε ένα συμμετοχικό Δήμο, προωθώντας τη συμμετοχική διαδικασία, την πρωτοβουλία των κατοίκων, την ενεργό και εθελοντική συμμετοχή στη λειτουργία του δήμου και να δώσουμε φωνή και δύναμη σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα.

Απαντώντας στο παρακάτω ερωτηματολόγιο, συμμετέχετε ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας για το Δήμο μας.