Δελτίο τύπου για παρουσίαση ιστοσελίδας

Web

Η παράταξη «Ορίζοντες Δημιουργίας» σήμερα, 9 Νοεμβρίου 2022, ένα χρόνο περίπου πριν τις
Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές, εγκαινιάζουν τη νέα επίσημη ιστοσελίδα τους
www.orizontes-dimiourgias.gr.


Συνεχίζουμε να δίνουμε καθημερινά δυναμικό παρόν στα θέματα που απασχολούν τους
δημότες του Δήμου μας και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε δυναμικά και τα επόμενα χρόνια.
Η νέα ιστοσελίδα μας έχει ως στόχους:
• Την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών για όλα τα δημοτικά θέματα.
• Την ενημέρωση για τις θέσεις και τις απόψεις μελών και στελεχών της παράταξής μας που
συμμετέχουν σήμερα αλλά και όσων θα μετάσχουν της προσπάθειας μελλοντικά.
• Την παροχή νέου «βήματος» παρέμβασης σε πολίτες – δημότες – κατοίκους με επιδίωξη
την καταγραφή των απόψεων τους, επίσημα, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα.
• Την παρουσίαση θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και λύσεις όπως αυτές καταγράφονται
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
• Την πληροφόρηση για όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της αυτοδιοίκησης.
• Την διαφήμιση και προβολή του δήμου σε πανελλαδικό επίπεδο.
• Την πληροφόρηση των ετεροδημοτών.
Η παράταξή μας χρησιμοποιώντας την διαδραστικότητα που προσφέρουν οι σύγχρονες
τεχνολογίες επιδιώκει την ανάπτυξη ενός νέου διαύλου επικοινωνίας ώστε ο διάλογος με τους
πολίτες να λάβει ένα πραγματικό χαρακτήρα που σε συνδυασμό με την πληροφόρηση θα
συμβάλλει στην εξεύρεση και επιδίωξη λύσεων που θα ικανοποιούν την πλειοψηφία και θα
σέβονται την μειοψηφία. Οι «Ορίζοντες Δημιουργίας» και ο επικεφαλής της παράταξης Σπύρος Καραβάς δεναντιμετωπίζουν με φοβικά σύνδρομα τις απόψεις των δημοτών αλλά επιδιώκουν την ενεργοποίησηκαι τη συμμετοχή τους. Οι «Ορίζοντες Δημιουργίας» και ο επικεφαλής της παράταξης Σπύρος Καραβάς δεν αντιμετωπίζουν με φοβικά σύνδρομα τις απόψεις των δημοτών αλλά επιδιώκουν την ενεργοποίηση και τη συμμετοχή τους δεν αντιμετωπίζουν με φοβικά σύνδρομα τις απόψεις την
ενεργοποίηση και τη συμμετοχή τους.

SHARE